Wuxi Little Swan Building Machinery Co., Ltd.
Add.: No.55 Huiqian Road, Wuxi City, Jiangsu Province
Post Code: 214035
Tel.: +86-510-83702975
+86-510-83092620
Fax: +86-510-83739289
Contact Person: Li Xuequn, Sunny Sun, Ken Zong

Project Cases

Curtain Wall Projects

 • UAE Project
 • Xiamen Project
 • Jiaxing Dongling Building
 • Jiaxing Construction Building
 • Changzhou Huimin Building
 • Wuxi Project
 • Hangzhou Project
 • Jiangsu People's Armed Police
  House
 • Jiangsu Science and Education
  City
 • Henan Zhengzhou Oran Garden
 • Zhejiang Project
 • Zhengzhou Ledi Financial Center
 • Zhengzhou Grandtopeak
  Fortune Building
 • Zhengzhou Television and
  Broadcasting Center Project
 • Zhengzhou Liudishengyuan
  International High-rise Building
 • Bank of Zhengzhou
 • Qianjiang New Town

Painting Projects

 • Hangzhou Project
 • Hubei Enshi Project
 • Jiangsu Lotus Flower Building
 • Nanjing Wanda Plaza
 • Qianjiang New Town
 • Renheng Jiangwan Town
 • Songdu Meiyu Project
 • Painting Project 1
 • Painting Project 2
 • Painting Project 3
 • Painting Project 4
 • Zhejiang Project

Special Operation Projects

 • Extra-long and Extra-wide
  Suspended Basket for Large
  Building Project
 • Suspended Basket for Large Oil
  Tank Operation
 • Suspended Basket for Bridge
  Construction & Maintenance-
  Enshi Bridge Project
 • Suspended Basket for Television
  Tower- Henan Zhengzhou
  Television Tower Project
 • Suspended Basket for Tower-
  Huanglong Sports Center Tower
 • Wall Straddling Suspended Basket


 • Suspended Basket for Large
  Under-bridge Construction
 • Suspended Basket for
  High-speed Train Station